بایگانی

text ahang nakhab kourosh faramarz aslani

متن اهنگ نخواب کوروش فرامرز اصلانی

متن اهنگ نخواب کوروش فرامرز اصلانی متن اهنگ نخواب کوروش فرامرز اصلانی دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد بابا ستاره ای در هفت اسمان ندارد بارون زچشم خوش بینی البرز لب فرو است حتی دل دماوند اتشفشان ندارد دیوه سیاه دربند اسان رهید و…