بایگانی

text bedoone tarikh bedoone emza roozbeh bemani

متن اهنگ بدون تاریخ بدون امضا روزبه بمانی

متن اهنگ بدون تاریخ بدون امضا روزبه بمانی متن اهنگ بدون تاریخ بدون امضا روزبه بمانی این زندگیمونه یه سفره خالی کف خونه این زندگیمونه  با ما کسی جز ما نمیمونه هر روزمون اینه ایینمون حتی ما رو نمیبینه هر روزمون اینه تشویش و بغض و حسرت…