بایگانی

text benevis chaartaar

متن اهنگ بنویس چارتار

متن اهنگ بنویس چارتار متن اهنگ بنویس چارتار شب برزن شب ما شب بی روزن شب ما شب تاریک و حریص بنویس از ما بنویس بنویس از رنج فتاده به دایره ای بنویس از چشمی و شبنم خاطره ای بنویس از ما به سکوت و صدا تو که گفتن میدانی دشنه بر کمین و…