بایگانی

text ghorse ghamar behnam bani

متن اهنگ قرص قمر بهنام بانی

متن اهنگ قرص قمر بهنام بانی متن اهنگ قرص قمر بهنام بانی عاشق و دربدرم تویی قرص قمرم زده امشب به سرم که دلت رو ببرم تویی طناز دلم محرم راز دلم بس که دل بردی ازم دلبرِ ناز دلم عاشق و دربدرم تویی قرص قمرم زده امشب به سرم که دلت رو…