بایگانی

text gol ya pooch

متن اهنگ قول یا پوچ محمد بیباک

متن اهنگ قول یا پوچ محمد بیباک متن اهنگ قول یا پوچ محمد بیباک باشه قبول  برد شماها شانسي نبود همه يه طرف من يه طرف  بي باك ، رپ فارسي هنوز  سالها گذشت  ناخدا بادبانو بست قايم موشكو رازهاتو بعد دالي ، من سالوادورم قديميم ، كاسپين…