بایگانی

text harbar in daro macan band

متن اهنگ هر بار این درو ماکان بند

متن اهنگ هر بار این درو ماکان بند متن اهنگ هر بار این درو ماکان بند صدای خنده هات هنوز توی گوشمه   عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه دیگه بدونِ من یه قدمم بر ندار   یه چیزی بت میگم این دفعه رو نه نیار هر بار این درو ، محکم نبند نرو…