بایگانی

text to bi man shadmehr

متن اهنگ تو بی من شادمهر

متن اهنگ تو بی من شادمهر متن اهنگ تو بی من شادمهر من از آینده ی بی تو من از هر ثانیه بی تو میترسم هنوز خیلی دوسِت دارم  از اینکه اینو ندونی میترسم داری بی من کجا میری از اینکه تنها بمونی میترسم میترسم میترسم میترسم برگرد عشقم تو…